Het zonnetje in huis afleveringen online dating


15-Oct-2017 10:55

Alle bezittingen en schulden opgebouwd vr het huwelijk vallen niet onder de gezamenlijke inboedel, bezittingen en schulden die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk vallen daar wel onder; ---- C.

Schenkingen en erfenissen die ontvangen worden tijdens het huwelijk blijven ook persoonlijk bezit.

Jo herkent ook diverse personen, die altijd op de Achterse Varsj gewoond hebben, zoals Jo's schoonouders Keub en Stina Wolters, hun buren: oa Sjeng Roubroeks en fam Veelen en het jaartal 198moet 1886 zijn. .er nog namen ontbreken: wie er meer weet kan ze mailen naar [email protected] over deze bruiloft nog enkele feiten bekend zijn geworden, en weten we hoe zo’n mijlpaal gevierd werd : zo werd er al om half negen ’s morgens in een grote stoet te voet naar de mis gegaan, begeleid door harmonie Wilhelmina.

..het meest opvallende echter is: het gouden paar zelf staat niet op de foto: Ome Sjaek mit zien vrouw – de gouden bruid – kan ik er niet op ontdekken ..meldt tenminste de neef van de bruidegom, Jo Waegemans, die 29 dec. Tevens is er een tombola/de tweede uittip in eigen dorp een dag later is: zondag 17 dec.

as de respectabele leeftijd van 88 jaar bereikt, en bekend is als Jo van Pie, zoon van de vroegere slager Waegemans (Pie van Sjaek) – waar later slagerij Jo Mulders gevestigd is geweest. hij heeft zich vergist ..vraag 8 is: wat betekent det haet get naeve zich: a. is er namelijk een gratis toegankelijk Kerstconcert in De Beuk waar iedereen welkom is.

Deze laatste 2 feiten komen uit het boek De Gouden Eeuw Gouden Bruiloften in de Roerstreek door Jo Smeets. ..voor 2018 de premies bij grootste verzekeraars stijgen met ruim 2,5 %; concreet: drie van de vier grootste zorgverzekeraars (zijnde Zilveren Kruis, Achmea, VGZ en CZ) verhogen de zorgpremie voor 2018 ..verzekerden bij deze partijen tot 41 euro per jaar duurder uit zijn. Ziekenvervoer bij immuuntherapie als behandeling voor kanker; 3. ..dagblad Trouw vorige week berichtte dat 36 van de 55 basispolissen nauwelijks van elkaar verschillen.

..voetbalclub Oranje-Blauw zaterdag 360 kerststukjes verkocht heeft ..we verder gaan met de 2de ronde van de Dialectkwis. verhuizen ..vraag 2 is: wat betekent vermuibele: a. Kleinere zorgverzekeraars zoals Anderzorg, HEMA en PMA houden de zorgpremie gelijk en verzekeraar Salland laat de premie flink dalen. In veel gevallen werden zulke bijna gelijke polissen door dezelfde verzekeraar aangeboden, tegen verschillende premies. Officieel is het namelijk verboden om dezelfde polis onder een andere naam tegen een hogere prijs aan te bieden.

.we besluiten met Posters dialect: eine kreutsj (= klein kind); dae haet zig good gezaegend (= hij heeft flink zijn voordeel gepakt); eine faeler ( = een fout); gezondjheid en aug namens al diej boere die nieks zaige ( = gezondheid!